Služby

Naše firma disponuje rozsáhlým projekčním, konstrukčním a technickým zázemím pro realizaci veškerých služeb souvisejících s dodávaným programem zboží. Všem zákazníkům nabízíme naše dlouholeté zkušenosti v oblasti a jsme k dispozici na celém území České a Slovenské republiky. V oblasti poskytování služeb jsou našimi prioritami komplexnost, profesionální přístup, rychlé termíny řešení požadavků klientů a cenová dostupnost.

Dodávky kompresorových stanic

Dodávky kompresorových stanic

Poskytujeme komplexní služby od návrhu stanice, vytvoření projektu v CAD systému včetně 3D vizualizace až po vlastní dodávku kompresorovny "na klíč". Kromě instalace kompresorů a zařízení pro úpravu vzduchu zajišťujeme v kompresorovnách dodávky elektrických rozvaděčů a elektrických sítí, vybudování vzduchotechniky a rekuperace tepla, nastavení efektivního řízení sítě kompresorů a zajištění monitoringu parametrů kompresorových stanic.

Řešení úpravy kvality stlačeného vzduchu

Řešení úpravy kvality stlačeného vzduchu

Moderní technologie vyžadují velmi kvalitní stlačený vzduch. Naše firma je připravena navrhnout a instalovat komplexní systém úpravy vzduchu přesně podle požadavků zákazníka. Realizujeme dodávky kondenzačních a adsorpčních sušiček, filtračních systémů a systémů pro odvod či separaci kondenzátu a to nejen v kompresorových stanicích, ale i jako lokální řešení úpravy vzduchu u jednotlivých výrobních linek či strojů.

Montáže potrubních rozvodů

Montáže potrubních rozvodů

Provádíme návrhy, projektování a instalace potrubních rozvodů pro výrobní haly, technologické místnosti, laboratoře či řemeslné a údržbářské dílny. Používáme výhradně moderní potrubní systémy pro zajištění rychlé montáže, perfektní těsnosti a možnosti snadného předělání či doplnění potrubí. Instalujeme potrubí pro vzduch, technické plyny, vakuum a průmyslové chlazení.

Dodávky systémů pro separaci technických plynů

Dodávky systémů pro separaci technických plynů

Jako alternativu k tradičním dodávkám technických plynů v lahvích či kryogenních zásobnících nabízíme řešení vlastní výroby dusíku a kyslíku ze stlačeného vzduchu. Dále realizujeme rekuperační a purifikační PSA systémy pro dosažení úspor na heliu a SF6 a nabízíme systémy pro povyšování bioplynu na CNG pro zvýšení efektivity bioplynových stanic.

Pravidelná údržba a havarijní servis kompresorových stanic

Pravidelná údržba a havarijní servis kompresorových stanic

Disponujeme specializovaným týmem techniků pro zajišťování pravidelné údržby a řešení havarijních situací na kompresorech či zařízeních pro úpravu vzduchu běžných značek na trhu jako např. KAESER, ATLAS COPCO, SCHNEIDER, ATMOS, BOGE, INGERSOLL RAND. Našim zákazníkům nabízíme maximální rychlost, používání výhradně kvalitních dílů a maziv, operativu 24/7, mnohaleté zkušenosti a zajímavé cenové relace.

Revize tlakových nádob

Revize tlakových nádob

Disponujeme týmem vlastních zkušených revizních techniků pro provádění veškerých revizních úkonů vyhrazených tlakových zařízení - výchozí revize, provozní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky tlakových nádob na stlačený vzduch, technické plyny a kapaliny. Zákazníkům zajišťujeme rovněž uvádění tlakových nádob do provozu, školení obsluhy tlakových nádob a poradenství v oblasti legislativy související s vyhrazenými tlakovými zařízeními.

Opravy pístových kompresorů a pneumatického nářadí

Opravy pístových kompresorů a pneumatického nářadí

V našem technickém zázemí provádíme opravy menších pístových a šroubových kompresorů, kondenzačních sušiček a pneumatického dílenského či stavebního nářadí. Řešíme veškeré pozáruční úkony od drobné údržby až po celkové generální opravy a to pro kompresory a nářadí běžných značek na našem trhu.

Výroba jednoúčelových strojů a výrobních linek

Výroba jednoúčelových strojů a výrobních linek

Zajišťujeme konstrukci a realizaci projektů souvisejících s automatizací výrobních procesů. Jsme k dispozici pro řešení nejjednodušších automatizačních úloh, přes dodávky panelů a rozvaděčových skříní až po výrobu komplexních výrobních linek s mechanickými, pneumatickými, elektrickými, vakuovými, hydraulickými či senzorickými částmi včetně programování PLC automatů a HMI dotykových panelů.

Měření parametrů stlačeného vzduchu

Měření parametrů stlačeného vzduchu

Za pomoci špičkových měřicích přístrojů provádíme měření všech potřebných parametrů vzduchu a technických plynů - měření tlaku, teploty, průtoku, vlhkosti, obsahu oleje a počtu pevných nečistot, složení směsi plynů. Kromě krátkodobého měření zajišťujeme rovněž instalace a nastavení měřicích energetických systémů dle individuálních požadavků zákazníka.

Detekce a odstraňování úniků vzduchu

Detekce a odstraňování úniků vzduchu

Většina potrubních systémů v průmyslu vykazuje ztráty vlivem úniků, které se výrazně promítají do ekonomiky výroby stlačeného vzduchu. Za použití moderních měřicích prostředků a ultrasonických detektorů nabízíme zákazníkům kalkulaci množství úniků, detekci míst úniků a jejich následné odstraňování. Výsledkem je dosažení výrazných finančních úspor při výrobě a distribuci stlačeného vzduchu.

Energetické audity stlačeného vzduchu

Energetické audity stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je jedna z nejdražších forem energie. Pokud potřebujete zjistit aktuální stav celé technologie výroby, úpravy a rozvodu vzduchu a chcete vylepšit hospodaření ve firmě, nabízíme poradenství ve formě energetického auditu obsahujícím posouzení aktuálního stavu a doporučení pro zajištění úspor.

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému